Adobe Flash player yukleyiniz
TKDK Diyarbakır İl Koordinatörlüğü

Satış İlanı


SATIŞ  İLANI
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
DİYARBAKIR İL KOORDİNATÖRLÜĞÜNDEN
 
                                                                                                                         Dosya No: 2017/012
 
             Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Diyarbakır İl Koordinatörlüğünce 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında haczedilen Ekli listede cinsi, özelliği, miktarı ve bedeli yazılı menkul malların 04/09/2018 Salı günü Şanlıurfa Yolu 1. Km Gündoğan Plaza Kat:3 Kayapınar/Diyarbakır adresinde bulunan TKDK Diyarbakır İl Koordinatörlüğü toplantı salonunda açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
 
SATIŞ ŞARTLARI ve USULÜ
 
  1. Birinci arttırmada 6183 Sayılı Kanunun 81. Maddesine istinaden tespit edilen muhammen bedelin %75’ini ve rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur. İstekli bulunmadığı veya menkullere verilen bedelin muhammen bedelin %75’inden ve rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarından aşağı olması durumunda, satış yapılmayacak bilahare en çok arttıranın taahhütü baki kalmak kaydı ile 11/09/2018 salı günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya geçilerek muhammen bedelin en az %50’sini ve rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunacaktır.
  2. Satışa iştirak edecek katılımcılardan muhammen bedel üzerinden %7,5 oranında teminat alınacaktır. Teminat satış saatinden önce komisyona nakit olarak verilecektir.
  3. İhale katılımcısı gerçek kişilerin kimlik aslı ve fotokopilerini, tüzel kişilerin yetki belgesini, vekillerin ise vekâletnamenin aslını veya onaylı suretini ihale saatine kadar Satış Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.
  4. Katma Değer Vergisi (oranları tabloda belirtilmiştir) , Damga Vergisi, Tellâliye Resmi ve satış giderleri alıcıya aittir.
  5. Satış bedeli peşin olarak tahsil edilir veya verilen süre (3 gün) içinde ödenir. Satılan mal bedeli ödenmeden teslim edilmez. Alıcı, menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile %5 faizini 6183 Sayılı Kanunun 86. Maddesine göre ödemekle yükümlüdür.
  6. Menkul mallar, dışarıdan görüldüğü gibi ve mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcıların menkul malları yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir. Menkul malları görmek isteyenlerin 15 Temmuz Mah. Malsür Mevkii 139 ada 1 no.lu parsel Dicle/Diyarbakır adresinde görebilecekleri ilan olunur. Satışa iştirak eden alıcılar satış ilanını okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılırlar.
  7. Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile TKDK Diyarbakır İl Koordinatörlüğüne müracaatları rica olunur. Satış ilanı ilgililerin adresine gönderilecek olup; adrese tebligat yapılamaması halinde iş bu ilan tebliğ yerine geçecektir. 11/07/2018
 
  • 1 NO.LU MAL:
 
CİNSİ ÖZELLİKLERİ MUHAMMEN BEDELİ(TL) KDV ORANI 1.Satış Günü ve Saati 2.Satış Günü ve Saati
Süt Üretim Çiftliği 2 adet ağıl, 1 adet yem deposu,1 adet revir ve 1 adet idari binadan oluşmaktadır. “500 küçükbaş kapasiteli süt üretim çiftliği” olup 21/11/2023 tarihine kadar geçerli kira ile işletilebilecektir. Menkul malın üzerinde herhangi bir şerh bulunmamaktadır.
 
650.000,00 %8  
 
 04/09/2018
 
10:30 - 10:45
 
 
 11/09/2018
 
10:30 - 10:45
 
  • 2 NO.LU MAL:
 
CİNSİ ÖZELLİKLERİ MUHAMMEN BEDELİ (TL) KDV ORANI 1.Satış Günü ve Saati 2.Satış Günü ve Saati
Otomatik Süt sağım sistemi (1 adet) 2x20 Süt sağım sistemi***Süt boru hattı malzeme: Paslanmaz***Sağım durak sayısı:40 Adet***Sağım durak malzeme: Galvaniz***Sürü yönetim sistemi entegrasyon: Yok ***Otomatik yıkama sistemi: Yok***Otomatik başlık çıkarıcı: Yok


 
60.000,00 %8  
 
 04/09/2018
 
10:45 - 10:55
 
 
11/09/2018
 
10:45 - 10:55
 
  • 3 NO.LU MAL:
 
CİNSİ ÖZELLİKLERİ MUHAMMEN BEDELİ (TL) KDV ORANI 1.Satış Günü ve Saati 2.Satış Günü ve Saati
Hayvan suluğu (1 adet)  
Boyut:50x80x14, Yükseklik: 35 CM***Kapasite:50 LT/KEÇİ OĞLAK***Bölme sayısı:2 Adet***Otomatik: Yok***Isıtıcı: Yok ***Malzeme: Paslanmaz
 
 
500,00 %18  
04/09/2018
10:55 - 11:00
 
11/09/2018
10:55 - 11:00